Rybársky poriadok

Podmienky športového rybolovu

(na  rybníku vo Veľkej Pake)

1. Úvodné informácie

Prevádzkovateľom a vlastníkom  nasadených rýb je Milan Žilinský a stará sa o ich pravidelné dopĺňanie a garantuje ich  zdravotný stav. Spôsobilou osobou na chov rýb je  Jozef Fábri. Veterinárny dozor zabezpečuje MVDr. Gábor Zsilinszky. Návštevníci sú povinný dodržiavať tento rybársky poriadok a pokyny službukonajúceho pracovníka !!!

2. Doba prevádzky

Začiatok sezóny 01. apríl - koniec sezóny 31. október Prevádzkové dni sú v sezóne piatok, sobota, nedeľa  a dni pracovného voľna. Návšteva prevádzky mimo prevádzkových dní je možná po dohovore s prevádzkovateľom . Pôjde najmä o organizované skupiny. Cena za takýto vstup bude stanovená dohodou.

3. Čas rybolovu

Apríl,  Máj 7,oo hod  – 19,oo hod.
Jún  -  September 7,oo hod  – 20,oo hod.
Október 7,oo hod  – 19,oo hod.

4. Povolenie na rybolov

Pred začatím rybolovu je záujemca povinný zakúpiť si denný lístok u službukonajúceho pracovníka. Lístok platí jeden deň, max. pre dva prúty a je neprenosný. V cene lístka je iba možnosť rybolovu a nie ulovená ryba. Tú treba ak ju chce návštevník odniesť zaplatiť na záver rybolovu u obsluhy po jej odvážení podľa platného cenníka. Návštevník je povinný zaplatiť i rybu ktorú poranil neopatrným zaobchádzaním takú nie je možné vrátiť späť do rybníka. Návštevník je povinný na požiadanie obsluhy predložiť zakúpený lístok ku kontrole. Uhradením ceny za denný lístok a vstupom do areálu návštevník súhlasí s podmienkami tohto rybárskeho poriadku. Vstup neloviacich návštevníkov je obmedzený maximálne 1 osoba s loviacim návštevníkom.

5. Cenník  lístkov a rýb

Lístky dospelí  všetky lístky sú neprenosné !!!!

Lístok denný ( dva prúty) 5 €
Lístok denný ( dva prúty) v cene ryba kapor do 2 kg 10 €
Lístok víkendový (3 dni) ( dva prúty) 10 €
Lístok mesačný (kalendárny mesiac) ( dva prúty) 35 €
Lístok sezónny  (apríl – október)  (dva prúty) 140 €
Lístok dospelí  tri hodiny pred uzavretím 3 €
Lístok deti  do 12 rokov  (dva prúty) 3 €
Kapor, Lieň 3,50 €/kg
Pstruh 5,0 €/kg
Karas pleskáč, biela ryba 2,0  €/kg
Štuka 8,0  €/kg
Sumec 10,0 €/kg

Uvedené ceny sú s DPH 20 %.

6. Podmienky lovu

Loviť ryby je povolené iba z brehu rybárskym prútom s navijakom alebo bičom. Ostatné spôsoby lovu sú prísne zakázané. Povinnou výbavou loviaceho je dostatočne veľká podberák, uvoľňovač háčikov, úlovková sieť, dezinfekčný sprej a podložka na uloženie ryby. Bez týchto pomôcok rybolov nie je možný. Druh nástrahy nie je obmedzený. Vnadenie je povolené, obmedzené je však množstvo návnady  a to 5 kg na návštevníka a deň. Je zakázané vnadenie návnadami zhoršujúcimi kvalitu vody ako odpady z mliekarní a bitúnkov. Žiadame aby návštevníci s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky! Ulovené ryby, ktoré nedosahujú lovnú mieru, musia loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď späť do vody. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez poškodenia loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom. Pri vyťahovaní ryby z vody je každý návštevník povinný používať podberák! Ryby s váhou nad 4 kg sú nepredajné a musia sa čo najskôr vrátiť späť do vody. Fotografovanie rýb je povolené iba na zvlhčených podložkách nikdy nie na zemi. Ulovené ryby ktoré si mieni návštevník ponechať je nutné vkladať do sieťky s kruhmi v dostatočnej hĺbke. Ryby vložené do sieťky  je loviaci povinný odniesť a zaplatiť, nie je možné ich výmena počas rybolovu. Vzdialenosť medzi loviacimi návštevníkmi je minimálne 6 m.

7. Ostatné prevádzkové podmienky rybolovu.

Vstup detí do areálu do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby. Motorové vozidlo si návštevník musí odstaviť na vyhradené parkovisko mimo areálu, platí to i pre jednostopové vozidlá. Pohybovať sa z motorovým vozidlom okolo vodnej plochy je zakázané. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov pri odchode z areálu pri podozrení z krádeže rýb. K prípadom podozrenia z krádeže rýb prevádzkovateľ privolá políciu. Ak prevádzkovateľ zistí pri kontrole ryby, ktoré neboli zaplatené je návštevník povinný zaplatiť 10 násobok ceny týchto rýb. V prípade porušenia tohto rybárskeho poriadku zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu.

Vo Veľkej Pake  1.3.2011

Milan Žilinský ……………………………. prevádzkovateľ